Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning for KlubUglen

 

Indhold:

 En klub, der er karakteriseret ved et stort frirum for børnene, og som arbejder med at udvikle børnenes selvstændighed og ansvarlighed samt deres sociale kompetencer.

 En klub, som motiverer børnene til at være aktive og demokratiske, og hvor børnene har indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen i klubtilbuddet.

 En klub, der er karakteriseret ved

o En anerkendende tilgang til målgruppen

o Pædagogisk kvalitet

o Pædagogisk overvejelse

o Fokus på børnenes trivsel og udvikling

o Fokus på børnenes ressourcer

o Rummelighed

o Relevante fysiske rammer (lokaleforhold og udendørs faciliteter)

o Fokus på aktiviteter i forhold til sundhed

o Fokus på fysisk aktivitet

 En klub, hvor udbuddet af aktiviteter

o Skal have en overordnet pædagogisk hensigt tilpasset børnenes udviklingsniveau

o Skal være med til at udvikle børnenes sociale og personlige kompetencer

 En klub, der er med til at sikre et fokus på lokalområdets ressourcer, herunder det lokale kultur- og fritidsliv.

 En klub, der som helhed indgår i den tværgående indsats for udsatte grupper af børn og unge.

Samarbejde:

 En klub, der er forpligtet påat samarbejde

o Med undervisnings- og fritidsdelen på skolen

o Med distriktets ungdomsklub

o Med SSP

 En klub, hvor forældrene sikres indflydelse gennem skolens bestyrelse.

Organisation:

 En sammenhængende klub for børn i 3. (1.april) til og med 6. klasse.

 En klub med differentierede klubtilbud, der tager høde for lokalområdet og målgruppen.

 En klub, der tilgodeser almenområdet og børn med særlige behov.

 Et klubtilbud, der er et fritidstilbud med voksentilsyn.

 Et klubtilbud, hvor der ikke er fremmødekontrol.